Loading...

Psychoterapia psychodynamiczna

Życiem człowieka sterują nieuświadomione mechanizmy działania, wewnętrzne konflikty, pragnienia, potrzeby, sposoby interpretowania rzeczywistości społecznej oraz wzorce relacji interpersonalnych. Dlatego też zrozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością.

Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej oraz umożliwienie mu przeżycia doświadczenia interpersonalnego w relacji terapeutycznej, które stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesje odbywają się „twarzą w twarz”, jeden lub dwa razy w tygodniu w zależności od specyfiki trudności pacjenta. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Korzystna zmiana możliwa jest dopiero wtedy, gdy przeżycia doświadczane w czasie trwania relacji terapeutycznej pozwalają nam uświadomić sobie to co było do tej pory nieświadome i zauważyć w tym swój udział.

W nurcie psychodynamicznym oddziaływanie terapeutyczne nie ogranicza się do eliminacji objawów czy pomocy pacjentowi w odnalezieniu sposobu poradzenia sobie z trudnością, która skłoniła go do podjęcia psychoterapii.

Celem psychoterapii prowadzonej w tym nurcie jest zmiana struktury psychicznej – utrwalenie bardziej adekwatnych i korzystniejszych sposobów radzenia sobie w życiu, które umożliwiają czerpanie satysfakcji w różnych jego obszarach.

Psychoterapia psychodynamiczna odbywa się w oparciu o zasady zawarte w Aksjologii Psychoterapeuty Psychodynamicznego, a psychoterpeuci psychodynamiczni kierują się w swojej pracy kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.