Loading...

Psychiatria psychodynamiczna


Psychiatrzy o orientacji psychodynamicznej starają się odkryć w każdym pacjencie to, co jest w nim wyjątkowe. Chcą ustalić, czym dana osoba różni się od innych ze względu na swoją niepowtarzalną historię. Objawy i zachowania uznają za ostateczne, wspólne przejawy niezwykle osobistych, subiektywnych doświadczeń, które stanowią filtr dla biologicznych i środowiskowych czynników warunkujących zaburzenie. Przywiązują niezwykłą wagę do wewnętrznego świata pacjenta: jego fantazji, marzeń sennych, obaw, nadziei, impulsów, pragnień, obrazów Ja, spostrzeżeń na temat innych osób oraz psychicznych reakcji na objawy (Gabbard 2005).