Loading...

Joanna Dras

Joanna Drastel. 574 180 690

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. 

Doświadczenie zawodowe zdobywa w placówkach służby zdrowia, pracując w systemie oświaty, a także prowadząc warsztaty z zakresu rozwijania kompetencji psychospołecznych. 

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.